KomTek Miljø af 2012 A/S – Miljø med visioner

KomTek er blandt de største på sit felt, når det gælder komplet håndtering af organiske restprodukter. Vi tilbyder samarbejde på alle niveauer, vejledning, og professionel sparring. Vores fokus er mindst mulig belastning af miljøet og optimal udnyttelse af værdifulde ressourcer.

Vi producerer vækstjord, biogødning, biobrændsel og biopulp til biogasproduktion, og formidler slam og husdyrgødning.

KomTek har udviklet Ecogi, en teknologi til raffinering af kildesorteret dagrenovation og datooverskredne/kasserede emballerede fødevarer til en ren Biopulp til biogasproduktion.

Besøg Ecogi.dk