Kontakt og Profil

KomTek Miljø af 2012 A/S er 100% ejet af Gemidan-koncernen, som er en af Danmarks førende virksomheder indenfor affaldsbehandling med mere end 25 års erfaring.


KomTek er både leverandør af organiske restprodukter til brug i landbrug og have/parkanlæg og leverandør af komplette anlæg til fremstilling af Biopulp af organiske affaldsprodukter.