Salg af Ecogi-anlæg

IMG_0326.JPG

KomTek Miljø har deltaget i udviklingen af Ecogi teknologien, der behandler kildesorteret organisk dagrenovation samt datooverskredne/kasserede emballerede fødevarer.

Ecogi producerer en ren biopulp, der anvendes til biogasproduktion. Efter endt biogasproduktion kan restproduktet (digistaten) anvendes som en næringsrig gødning i landbruget.

Ecogi bidrager hermed til den cirkulære økonomi. 

Salg og udvikling af Ecogi anlæg sker i dag fra søsterselskabet Gemidan Ecogi A/S.

Nærmere information fås på www.Ecogi.dk